Δημοτικοί υπάλληλοι: Ενημέρωση για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλες αλλαγές!

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της συζήτησης, η αλλαγή αυτή αναμένεται να φέρει τα πάνω- κάτω στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, καθώς ήδη το νομικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο και ασαφές, ενώ τροποποιείται συνεχώς.Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, αναφέρθηκε στην σημερινή, πρώτη, εκδήλωση της ΠΕΔ-ΚΜ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και το Δήμο Νάουσας για την ενημέρωση του προσωπικού σε σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών. «Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο, που όμως υποχρεώνει τους Δήμους να λειτουργούν και μάλιστα στα πλαίσια της νομιμότητας» σημείωσε. στόχος αυτών των ενημερωτικών ημερίδων της ΠΕΔ-ΚΜ και της ΕΕΤΑΑ, είναι να βρεθούν τα αίτια των προβλημάτων των Δήμων και να αντιμετωπιστούν, καθώς, όπως είπαν το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωμένο να ασχολείται με τον έλεγχο των δαπανών των Δήμων, προκειμένου να αποτραπούν παθογένειες και στρεβλώσεις.Στόχος είναι η επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των δημοτικών νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που χειρίζονται θέματα δημοσίων συμβάσεων και μεριμνούν για την ανταπόκριση των Δήμων και των Δημοτικών Νομικών Επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των εκάστοτε διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων.

Leave A Comment