Ο ΕΟΠΥΥ και το ΕΚΑΒ ανοίγουν 253!!

Συγκεκριμένα ο ΑΣΕΠ έκανε έγκριση για την σχετική προκήρυξη και μέσα στις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθεί!!Η πρώτη προκήρυξη που θα εκδοθεί αφορά τον ΕΟΠΥΥ. Προβλέπονται 216 θέσεις για την ενίσχυση της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών όλη της χώρας. Το ΕΚΑΒ θα ενισχυθεί με 37 μονίμους υπαλλήλους, αποκλειστικά της ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η δυνατότητα σε αποφοίτους Λυκείου και ΙΕΚ να συμμετάσχουν στην διαδικασία.
Κριτήρια

ΕΟΠΥΥ:
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Κοινωνικές ιδιότητες
Εντοπιότητα
ΕΚΑΒ:
Δίπλωμα ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή απολυτήριο Λυκείου
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
Άδεια οδήγησης (Γ΄ κατηγορίας)
Δεύτερος τίτλος σπουδών
Εμπειρία (σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα)
Εντοπιότητα

Leave A Comment