Τι πρέπει να γνωρίζεται για τα τέλη κυκλοφορίας ανα μήνα!!

1. Ανάκτηση των τελών κυκλοφορίας για έναν μήνα

Κυβισμός Τέλη για ένα έτος Τέλη για έναν μήνα
1000 120 20,0
1200 135 22,5
1400 255 42,5
1600 280 46,7
1800 320 53,3
2000 690 115,0
2400 920 153,3
3500 1150 191,7
4500 1380 230,0
2. Αν κάποιος θέλει να πληρώσει τα τέλη για τρεις μήνες, και πάλι θα πρέπει να δώσει το κάτι παραπάνω. Οι ακόλουθοι υπολογισμοί έχουν γίνει για αυτοκίνητο 10ετίας με επανάκτηση των πινακίδων για τρεις μήνες.
Κυβισμός Τέλη για ένα έτος Τέλη για ένα τρίμηνο
1000 120 40
1200 135 45
1400 255 85
1600 280 93
1800 320 107
2000 690 230
2400 920 307
3500 1150 383
4500 1380 460
3. Η τελευταία επιλογή έχει να κάνει με την απόκτηση των πινακίδων για όλο το διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν αυτό γίνει τώρα, τότε τα ποσά είναι μεγάλα καθώς με την προσαύξηση που βάζει η εφορία, το ποσό είναι μεγάλο:

Κυβισμός Τέλη για ένα έτος Τέλη από Μάιο έως Δεκέμβριο
1000 120 100
1200 135 113
1400 255 213
1600 280 233
1800 320 267
2000 690 575
2400 920 767
3500 1150 958
4500 1380 1150

Leave A Comment