Ζητάνε πίσω τις επιστρεπτέες προκαταβολές και μάλιστα με τόκο – Ύπουλη κυβέρνηση που κοροϊδεύει πολίτες μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς – Σε πολιτικούς φίλους όμως έδωσαν υπέρογκα ποσά και τα χάρισαν

spot_imgspot_img

Τώρα που άρχισε να εξασθενεί όλο αυτό το φιάσκο με τις επιστρεπτέες προκαταβολές κατά την περίοδο του κόβιντ και δήθεν στήριξης της Ελληνικής μικρής επιχειρηματικότητας. Έρχονται και οι δυσάρεστες εκπλήξεις για χιλιάδες μικρούς επιχειρηματίες που πίστευαν ότι θα δούν άσπρη μέρα κάποτε.

Μπορείτε να δείτε εδώ την κάμερα που έπιασε έναν από τους μεγαλύτερους ληστές της Θεσσαλονίκης.

Να σημειώσουμε ότι σε κάποιους δεν ζητήθηκαν ποτέ τα λεφτά που δόθηκαν κατά τον κόβιντ. Όπως κανάλια, εφοπλιστές, επιχειρήσεις ενέργειας και αρκετούς πολιτικούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας.

Μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη έχουν βρεθεί αρκετές επιχειρήσεις που είχαν λάβει τουλάχιστον μία από τις συνολικά επτά επιστρεπτέες προκαταβολές, καθώς ανακαλύπτουν πως το κράτος τούς ζητά να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό και, μάλιστα, εντόκως.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, είναι άμεσα απαιτητό: Να σημειώσουμε ότι ακόμα και αν έκανε λάθος το ίδιο το κράτος ισχύουν τα ίδια:

• το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή σε περίπτωση που δεν τήρησε τους όρους της παρούσας, ή
• το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

Μπορείτε να δείτε εδώ την κάμερα που έπιασε έναν από τους μεγαλύτερους ληστές της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που επιχειρήσεις έλαβαν τις επιστρεπτέες προκαταβολές και στη συνέχεια από λάθος δεν τήρησαν κυρίως τον όρο για τον αριθμό του προσωπικού, με αποτέλεσμα να τους ζητείται η επιστροφή ολόκληρου του ποσού με τόκο, εν μέσω υψηλού πληθωρισμού, εκτόξευσης των τιμών και των λειτουργικών εξόδων. Λόγο λάθους του ίδιου του υπουργείου και την επιτροπή και όχι ψευδής δήλωσης της εταιρείας. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις χαρίστηκαν όλα τα ποσά όπως σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελλών του κόμματος παρόλο που έλαβαν εξ αρχής υπέρογκα ποσά.

spot_imgspot_img

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img